Voortgang bouw Zandvoortselaan

De bouw van de twee woningen aan de Zandvoortselaan vordert gestaag. De kappen zijn inmiddels geplaatst!


12 september 2022