Reactie Springtij Architecten Inzake Persbericht vertrek Demmers

De gemeente Zandvoort heeft op 10 oktober 2017 een persverklaring doen uitgaan, waarin zij het aftreden van wethouder Demmers bekend maakte in verband met zijn optreden met betrekking tot het project Watertorenplein.

Wij zijn onaangenaam verrast over de gekozen formulering omdat hier feitelijke onjuistheden staan. De suggestieve beschrijving van het persbericht is onnodig beschadigend voor Springtij Architecten, zoals blijkt uit diverse reacties in de media en in de raad. Wij vragen dan ook de gemeente dit te rectificeren.

Springtij heeft nooit ambtelijke correspondentie over het project Watertorenplein van de wethouder ontvangen en de suggestie dat de wethouder zou hebben meegeschreven aan brieven van Springtij is ongegrond, zo blijkt ook uit de WOB-stukken die we inmiddels van de gemeente ontvangen hebben.

De betreffende communicatie op basis waarvan gesuggereerd wordt dat hiermee de besluitvorming zou kunnen zijn beïnvloed was tussen de wethouder en eigenaar van de Watertoren CV en vond plaats nadat de plantoetsing van de ingediende plannen al had plaatsgevonden. De beoordelingen en de scores waren al vastgesteld en het besluit van het college was reeds genomen. De uitkomst is hierdoor niet gewijzigd.

Bij het bestuderen van de definitief ingediende plannen bleek volgens berekeningen van de Watertoren CV dat twee van de drie ingediende plannen financieel onhaalbaar waren. Voor de watertoren CV was ieder plan dat niet rendabel was niet akkoord. Dit was aanleiding tot contact tussen de Watertoren cv en de wethouder hierover. Springtij is hier in een paar mails met de wethouder ge-cc’d.

Dat er communicatie heeft plaatsgevonden tussen de eigenaar van de watertoren en de gemeente is niet vreemd;  de Watertoren CV is geen marktpartij maar een contract partner van de gemeente in deze prijsvraag. Zij hebben een contractuele verplichting om elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen die de toren aangaan.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het onderzoek dat de komende weken gaat plaatsvinden aantoont dat de communicatie die heeft plaatsgevonden het oordeel van de gemeenteraad niet heeft beïnvloed, zodat wij weer door kunnen gaan met de realisatie van het plan met de Zandvoortse witte huisjes.


12 oktober 2017