Raadsbesluit Watertorenplein

De raad heeft gisteren met ruime meerderheid gestemd voor ons plan voor de watertoren en het watertorenplein. Hiermee heeft de raad het advies van het college gevolgd. We zijn blij dat met deze beslissing het plan waarmee de identiteit van Zandvoort het meest versterkt zal worden verder kan worden ontwikkeld. Zie website gemeente


29 juni 2017